Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu umożliwienia kontaktu i uzyskania informacji na temat Programu informacyjnego o nazwie Edukacyjna Sieć Antysmogowa  (dalej: Program ESA).

Przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem danych osobowych jest NASK –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl;
  • NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu nawiązania kontaktu i przekazania informacji na temat Programu ESA;
  • dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi teleinformatyczne, związane z obsługą Programu ESA;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza zapytanie oraz prowadzenie korespondencji zainicjowanej jego przesłaniem;
  • właściciel danych ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne; udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania.